stencil

stencil
stenciled
stenciled
Verb

Översättningar

Vad betyder stencil inom generell ?

mark or print with a stencil

Möjliga synonymer till stencil

Diskussion om ordet stencil

stencil

stencils
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder stencil inom generell ?

a sheet perforated with printing through which ink or paint can pass to create a printed pattern

Möjliga synonymer till stencil

Diskussion om ordet stencil

stencil

stencilen
stenciler
stencilerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet stencil på svenska?

Obestämd singular: stencil
Bestämd singular: stencilen
Obestämd plural: stenciler
Bestämd plural: stencilerna

Hur används ordet stencil

  • "” En enkel stencil ”"
  • "Här hade man plötsligt en enkel stencil, säger han."

Vad betyder stencil inom kontor ?

Stencil betecknar i vid bemärkelse en kopia av ett dokument, framställd i enklare kvalitet till låg kostnad i ett flertal exemplar, upp till den volymgräns där tryckteknik blir billigare. https://sv.wikipedia.org/wiki/Stencil

Möjliga synonymer till stencil

Diskussion om ordet stencil