stereotypering

stereotyperingen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till stereotypering

Relaterat till stereotypering

beteckning

Diskussion om ordet stereotypering