stockpile

stockpiles
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till stockpile

Ordet stockpile har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom militärväsen
  • Inom generell
data
militärväsen
generell

Ordet stockpile inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till stockpile (inom data)

Ordet stockpile inom militärväsen

Synonymer till stockpile (inom militärväsen)

Ordet stockpile inom generell

a storage pile accumulated for future use

Diskussion om ordet stockpile

stockpile

stockpile
stockpiled
stockpiled
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till stockpile (inom generell)

Möjliga synonymer till stockpile

Diskussion om ordet stockpile