stomp

[stomp]
stompen
stompar
stomparna
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet stomp?

[stomp]

Hur böjs ordet stomp på svenska?

Obestämd singular: stomp
Bestämd singular: stompen
Obestämd plural: stompar
Bestämd plural: stomparna

Hur används ordet stomp

  • "Symphonic stomp of Sweden är ett musikaliskt möte mellan spelmannen Görgen Antonsson från Hälsingland, Gävle symfoniorkester och arrangören Karl-Johan Ankarblom."
  • "They stomp on his head and poke his face with a stick."

Diskussion om ordet stomp

stomp

stomp
stomped
stomped
Verb

Översättningar

Hur används ordet stomp

  • "The men stomped through the snow i their heavy boots"

Vad betyder stomp inom teknik ?

walk heavily

Möjliga synonymer till stomp

Diskussion om ordet stomp

stomp

Substantiv

Översättningar

Vad betyder stomp inom astronomi ?

a dance involving a rhythmical stamping step

Möjliga synonymer till stomp

Diskussion om ordet stomp