stook

stook
stooked
stooked
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till stook

Diskussion om ordet stook

stook

stooks
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till stook

  • shock [ agriculture ]

Diskussion om ordet stook