stoppage

stoppages
Substantiv

Synonymer till stoppage

Ordet stoppage har 5 betydelser

  • Inom polisväsende
  • Inom teknik
  • Inom musik
  • Inom textil
  • Inom media
polisväsende
teknik
musik
textil
media

Ordet stoppage inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Synonymer till stoppage (inom polisväsende)

Ordet stoppage inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till stoppage (inom teknik)

Möjliga synonymer till stoppage (inom teknik)

Ordet stoppage inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till stoppage (inom musik)

Möjliga synonymer till stoppage (inom musik)

Ordet stoppage inom textil

Översättningar (inom textil)

Synonymer till stoppage (inom textil)

Möjliga synonymer till stoppage (inom textil)

Ordet stoppage inom media

Översättningar (inom media)

Svenska

Synonymer till stoppage (inom media)

Möjliga synonymer till stoppage (inom media)

Diskussion om ordet stoppage