stränghet

strängheten
strängheter
strängheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet stränghet på svenska?

Obestämd singular: stränghet
Bestämd singular: strängheten
Obestämd plural: strängheter
Bestämd plural: strängheterna

Hur används ordet stränghet

  • "– Vi får inte låta spanjorerna, av vilka vi kräver uppoffringar, tro att vi inte iakttar den striktaste etiska stränghet, sade Rajoy."
  • "Nu låter statsministern en liknande stränghet gå ut över det finska folket."
  • "” Straffens stränghet var inlemmad i skolornas tradition genom generationer av munkar, präster och nunnor ” heter det i rapporten."
  • "Som borgmästare i huvudstaden har han tillämpat den stränghet som anstår en allierad till landets högste andlige ledare ayatolla Ali Khamenei."
  • "Han Spelar Per Björn, en karaktär som, enligt skådespelaren själv jobbar hårt och har en stränghet som kanske kan verka lite brysk."

Vad betyder stränghet inom vardagligt ?

det att vara sträng; egenskapen att hålla hårt på regel|regler eller ha låg tolerans mot fel, misstag, lek, och larv

Möjliga synonymer till stränghet

Relaterat till stränghet

hinder

stränghet

asketism

konstlöshet

våldsamhet

känsla

riktighet

kraftyttring

hårdhet

sannfärdighet

Diskussion om ordet stränghet