straggle

Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet straggle

  • "a straggle of outbuildings"
  • "a straggle of followers"

Vad betyder straggle inom kulturevenemang ?

a wandering or disorderly grouping (of things or persons)

Möjliga synonymer till straggle

Diskussion om ordet straggle

straggle

straggle
straggled
straggled
Verb

Ordet straggle har 3 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom barn
  • Inom generell
norgespec
barn
generell

Ordet straggle inom norgespec

Ordet straggle inom barn

Synonymer till straggle (inom barn)

Ordet straggle inom generell

Synonymer till straggle (inom generell)

Diskussion om ordet straggle