straighten out

straighten out
straightened out
straightened out
Verb

Översättningar

Ordet straighten out har 5 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
  • Inom biologi
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom vardagligt
teknik
generell
biologi
ALLMÄNT
vardagligt

Ordet straighten out inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till straighten out (inom teknik)

Ordet straighten out inom generell

Synonymer till straighten out (inom generell)

Uttryck till straighten out (inom generell)

Ord i uttryck för straighten out (inom generell)

Ordet straighten out inom biologi

Synonymer till straighten out (inom biologi)

Möjliga synonymer till straighten out (inom biologi)

Ordet straighten out inom ALLMÄNT

Synonymer till straighten out (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till straighten out (inom ALLMÄNT)

Ordet straighten out inom vardagligt

Synonymer till straighten out (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till straighten out (inom vardagligt)

Diskussion om ordet straighten out