strandpromenad

strandpromenaden
strandpromenader
strandpromenaderna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet strandpromenad på svenska?

Obestämd singular: strandpromenad
Bestämd singular: strandpromenaden
Obestämd plural: strandpromenader
Bestämd plural: strandpromenaderna

Hur används ordet strandpromenad

  • "Dessutom en härligt strandpromenad längs borgmästarfjärden."
  • "Vid samma plats som Dockside stod kalrt förra året finns numera en uppfräschad strandpromenad, gatlampor och en organiserad parkeringsplats."
  • "På Kålö, nordväst om centrala Karlskrona, finns i den kommande översiktsplanen förslag på både hundra nya bostäder, landförbindelse och en strandpromenad runt ön."
  • "– Det kommer säker att ske förändringar under arbetets gång, men målet är att skapa en öppen och tillgänglig stadsdel med blandad och variationsrik bebyggelse med torg och många grönytor, en strandpromenad som binder samman Djupestrand med Kattvikskajen och siktlinjer som leder mot vattnet."
  • "– Det känns roligt att planerna om en strandpromenad, som den namngavs tidigare, får komma till liv."
  • "Att det skulle bli en strandpromenad på platsen beslutades redan 2008 då bygg- och miljönämnden antog detaljplan Del av Norrlandet 1:1, Storsandsvägen-Stensnäsvägen."
  • "Av planen framgår att den bland annat syftar till att möjliggöra en strandpromenad."
  • "Gävle kommun inleder nu arbetet med att anlägga en strandpromenad mellan Engeltofta och Harkskär på Norrlandet utanför Gävle."
  • "Och trots att stadsdelen Gävle Strand funnits i över åtta år, så har kommunen inte höjt säkerheten på kajen efter Alderholmsbron, trots att det finns en strandpromenad och att bostadsområdet ligger alldeles nära vattnet."
  • "På tredjeplats kommer Skrea strand i Falkenberg, på fjärdeplats kommer Mellbystrand och Varbergs strandpromenad och på femteplats kommer Getterön."

Möjliga synonymer till strandpromenad

Diskussion om ordet strandpromenad