strapline

Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet strapline

  • "Brendan's Peanuts - the elephants own choice!"

Vad betyder strapline inom reklam ?

a British term used as a secondary sentence attached to a brand name

Möjliga synonymer till strapline

Diskussion om ordet strapline