stratification

stratifications
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till stratification

Ordet stratification har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom meteorologi
  • Inom generell
data
meteorologi
generell

Ordet stratification inom data

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till stratification (inom data)

Ordet stratification inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Ordet stratification inom generell

the act or process or arranging persons into classes or social strata

the condition of being arranged in social strata or classes

forming or depositing in layers

(inom generell)

Diskussion om ordet stratification