stratosfär

stratosfären
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

stratosfär är del av

Hur används ordet stratosfär

  • "Om ett effektivt miljöskydd skall kunna uppnås, krävs det särskilt mer avskräckande påföljder för sådana verksamheter som skadar miljön och som normalt orsakar, eller sannolikt kan orsaka, väsentlig skada på luft, inklusive stratosfär, mark och vatten samt växter och djur, vilket även avser bevarandet av artrikedomen. eur-lex.europa.eu"
  • "Ozonskiktet är ett lager av ozon högt uppe i jordens stratosfär."
  • "På ett sätt är det som att vi har tagit ett kliv upp i en digital stratosfär och det har fungerat förvånansvärt bra, säger David Polfeldt, vd."
  • "Ostlig QBO i kombination med solminimum ( då solen har ett minimum i antal solfläckar och solaktiviteten är låg ) verkar öka sannolikheten för kopplingar mellan troposfären ( 0-10 km höjd ) och stratosfär ( 10-50 km höjd ) över polerna."

Vad betyder stratosfär inom astronomi ?

Fotograf: Wikipedia
Stratosfären är ett skikt i jordens atmosfär. Den är en av atmosfärens 4 skikt om man räknar med pauserna. Den börjar vid cirka 10–15 kilometers höjd och sträcker sig upp till ungefär 50 kilometer över markytan https://sv.wikipedia.org/wiki/Stratosf%C3%A4r

Relaterat till stratosfär

astronomi

Diskussion om ordet stratosfär