streck i räkningen

Substantiv

Översättningar

Vad betyder streck i räkningen inom generell ?

oväntat hinder

Möjliga synonymer till streck i räkningen

Diskussion om ordet streck i räkningen

streck i räkningen

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Vad betyder streck i räkningen inom generell ?

oväntat hinder

Möjliga synonymer till streck i räkningen

Relaterat till streck i räkningen

olämplighet

motstånd

förnekelse

hinder

ofullkomlighet

misslyckande

besvikelse

nackdel

Diskussion om ordet streck i räkningen