stricture

strictures
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till stricture

Ordet stricture har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom medicin
  • Inom generell
teknik
medicin
generell

Ordet stricture inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till stricture (inom teknik)

Ordet stricture inom medicin

förträngning

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Ordet stricture inom generell

severe criticism

Synonymer till stricture (inom generell)

Diskussion om ordet stricture