strida

strider
stred
stridit
Verb

Synonymer till strida

Hur böjs ordet strida på svenska?

Presens: strider
Preteritum: stred
Supinum: stridit

Hur används ordet strida

 • "Karlshamns kommuns beslutet att lagra ryska rör i hamnen kan strida mot kommunallagen."
 • "Orsaken uppges vara den dåliga ekonomin, men den förklaringen godtas inte av Akademikerförbundet SSR, som tänker fortsätta strida vid den kommande MBL-förhandlingen."
 • "Men avtalet anmäldes då det ansågs strida mot lagen om offentlig upphandling."
 • "Men affären kan strida mot reglerna."
 • "Nu tänker hon lobba och strida för att väljarna förstår att ett enda sjukhus är det enda alternativet."
 • "Men även detta skulle visa sig strida mot kommunens delegationsregler."
 • "Han menar också att de saknade fakturorna kan strida mot bokföringslagen."
 • "Familjen kommer att fortsätta strida för Simons assistans trots att deras överklagan fick avslag."
 • "” När det gäller lönerna så bedömer föreningen att det skulle strida mot GDPR att dela ett material som innehåller personuppgifter. ”, skriver hon i ett mail."
 • "I sitt svar till vindkraftsföretaget skriver man att planerna på vindkraftverk skulle strida mot totalförsvarets intressen."

Relaterat till strida

skakning

tvedräkt

motsättning

strid

svårighet

ansträngning

motstånd

motsats

mod

Diskussion om ordet strida

stridande

Adverb

Översättningar

Hur används ordet stridande

 • "” En god ledare står upp när det stormar och försöker med alla medel ena stridande grupper – Du smet undan när det gällde personstriderna under våren och Du tillämpade inte De nya moderaternas budskap om öppenhet och transparens utan föll tillbaka till den Bunkerfilosofi som rådde tidigare inom Moderaterna! ”, skriver Bengt Johansson som motivering till sitt beslut."
 • "Positionerna mellan de stridande S-falangerna i Olofström tycks bli allt mer låsta."
 • "En plan ligger i stort sett klar att presenteras och den ska både säkra fortsatt borgerligt styre i Region Blekinge och innehålla en kompromiss som de båda stridande huvudpersonerna kan acceptera."
 • "Att ta värvning i den stridande gruppen ger, enligt Högström, ingen ersättning och det handlar alltså inte om ett legosoldatsuppdrag i vanlig mening."
 • "På åklagarens frågor om vad han ansåg om politiskt känsliga skeden och stridande parter, svarade mannen, som är från Rwandas majoritetsfolk hutu :"
 • "Sedan Säpo började registrera att personer reste ner till Syrien och Irak för att ansluta sig till stridande grupper, har 280 personer åkt ner."
 • "Sedan 2014 skickas inte några stridande styrkor till Afghanistan."
 • "– De stridande förbanden kommer ha den ammunition, drivmedel och annat som de har med sig när de går in i striden."
 • "– Vi kommer inte att skicka stridande förband, säger han."
 • "I takt med att terrorgruppen IS tappar mark väntas många stridande svenskar återvända hem från Syrien och Irak."

Diskussion om ordet stridande

stridande

stridanden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet stridande

 • "” En god ledare står upp när det stormar och försöker med alla medel ena stridande grupper – Du smet undan när det gällde personstriderna under våren och Du tillämpade inte De nya moderaternas budskap om öppenhet och transparens utan föll tillbaka till den Bunkerfilosofi som rådde tidigare inom Moderaterna! ”, skriver Bengt Johansson som motivering till sitt beslut."
 • "Positionerna mellan de stridande S-falangerna i Olofström tycks bli allt mer låsta."
 • "En plan ligger i stort sett klar att presenteras och den ska både säkra fortsatt borgerligt styre i Region Blekinge och innehålla en kompromiss som de båda stridande huvudpersonerna kan acceptera."
 • "Att ta värvning i den stridande gruppen ger, enligt Högström, ingen ersättning och det handlar alltså inte om ett legosoldatsuppdrag i vanlig mening."
 • "På åklagarens frågor om vad han ansåg om politiskt känsliga skeden och stridande parter, svarade mannen, som är från Rwandas majoritetsfolk hutu :"
 • "Sedan Säpo började registrera att personer reste ner till Syrien och Irak för att ansluta sig till stridande grupper, har 280 personer åkt ner."
 • "Sedan 2014 skickas inte några stridande styrkor till Afghanistan."
 • "– De stridande förbanden kommer ha den ammunition, drivmedel och annat som de har med sig när de går in i striden."
 • "– Vi kommer inte att skicka stridande förband, säger han."
 • "I takt med att terrorgruppen IS tappar mark väntas många stridande svenskar återvända hem från Syrien och Irak."

Diskussion om ordet stridande

stridande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet stridande

 • "” En god ledare står upp när det stormar och försöker med alla medel ena stridande grupper – Du smet undan när det gällde personstriderna under våren och Du tillämpade inte De nya moderaternas budskap om öppenhet och transparens utan föll tillbaka till den Bunkerfilosofi som rådde tidigare inom Moderaterna! ”, skriver Bengt Johansson som motivering till sitt beslut."
 • "Positionerna mellan de stridande S-falangerna i Olofström tycks bli allt mer låsta."
 • "En plan ligger i stort sett klar att presenteras och den ska både säkra fortsatt borgerligt styre i Region Blekinge och innehålla en kompromiss som de båda stridande huvudpersonerna kan acceptera."
 • "Att ta värvning i den stridande gruppen ger, enligt Högström, ingen ersättning och det handlar alltså inte om ett legosoldatsuppdrag i vanlig mening."
 • "På åklagarens frågor om vad han ansåg om politiskt känsliga skeden och stridande parter, svarade mannen, som är från Rwandas majoritetsfolk hutu :"
 • "Sedan Säpo började registrera att personer reste ner till Syrien och Irak för att ansluta sig till stridande grupper, har 280 personer åkt ner."
 • "Sedan 2014 skickas inte några stridande styrkor till Afghanistan."
 • "– De stridande förbanden kommer ha den ammunition, drivmedel och annat som de har med sig när de går in i striden."
 • "– Vi kommer inte att skicka stridande förband, säger han."
 • "I takt med att terrorgruppen IS tappar mark väntas många stridande svenskar återvända hem från Syrien och Irak."

Möjliga synonymer till stridande

Diskussion om ordet stridande