strident

Adjektiv

Hur används ordet strident

  • "strident demands"

Ordet strident har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Ordet strident inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Ordet strident inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till strident (inom generell)

Uttryck till strident (inom generell)

Möjliga synonymer till strident (inom generell)

Diskussion om ordet strident