stroke

strokes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till stroke

Ordet stroke har 11 betydelser

 • Inom musik
 • Inom konst
 • Inom musik
 • Inom tennis
 • Inom ur
 • Inom medicin
 • Inom skogsbruk
 • Inom sport
 • Inom vapen
 • Inom generell
 • Inom fordon
musik
konst
musik
tennis
ur
medicin
skogsbruk
sport
vapen
generell
fordon

Vad betyder stroke inom musik ?

a light touch with the hands a light touch

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till stroke (inom musik)

Möjliga synonymer till stroke (inom musik)

Ordet stroke inom konst

Översättningar (inom konst)

Svenska

Möjliga synonymer till stroke (inom konst)

Ordet stroke inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till stroke (inom musik)

Ordet stroke inom tennis

(sports) the act of swinging or striking at a ball with a club or racket or bat or cue or hand

Översättningar (inom tennis)

Svenska

Ordet stroke inom ur

Översättningar (inom ur)

Svenska
 • slag  [ sport ]

Ordet stroke inom medicin

a sudden loss of consciousness resulting when the rupture or occlusion of a blood vessel leads to oxygen lack in the brain

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till stroke (inom medicin)

Möjliga synonymer till stroke (inom medicin)

Ordet stroke inom skogsbruk

A mark made by a writing implement

Översättningar (inom skogsbruk)

Synonymer till stroke (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till stroke (inom skogsbruk)

Ordet stroke inom sport

any one of the repeated movements of the limbs and body used for locomotion in swimming or rowing

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till stroke (inom sport)

Ordet stroke inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Svenska

Möjliga synonymer till stroke (inom vapen)

Ordet stroke inom generell

på tangentbord/skrivmaskin

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till stroke (inom generell)

Ordet stroke inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska
 • takt  [ teknik ]

Diskussion om ordet stroke

stroke

stroke
stroked
stroked
Verb

Översättningar (inom fordon)

Synonymer till stroke (inom fordon)

Hur används ordet stroke

 • "He stroked his long beard"
 • "You have to stroke the boss"

Ordet stroke har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet stroke inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till stroke (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till stroke (inom vardagligt)

Ordet stroke inom generell

touch lightly and with affection, with brushing motions

strike a ball with a smooth blow

be or act as the stroke

treat gingerly or carefully

Översättningar (inom generell)

Synonymer till stroke (inom generell)

Möjliga synonymer till stroke (inom generell)

Diskussion om ordet stroke

stroke

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar (inom generell)

Synonymer till stroke (inom generell)

Hur används ordet stroke

 • "Jämförelsen baseras på enkätsvar från drygt 7 000 patienter som drabbades av stroke under 2009"
 • "De patienter som tas emot nattetid är de som fått fått stroke eller medicinska besvär som andningssvårigheter och yrsel."
 • "Efter en stroke behöver man professionell hjälp att återhämta sig och komma tillbaka, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden."
 • "Vi har flera deltagare som inte har något tal efter en stroke, men som faktiskt kan sjunga helt problemfritt, så det är roligt att höra och se, säger Jessica Andersson, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge."
 • "Han drabbades av en stroke för två år sedan och under våren har han besökt Musikkaféet i Vuxenskolans lokaler tillsammans med andra strokedrabbade."
 • "Efter den första akutvårdsfasen behöver den som drabbats av stroke ofta rehabilitering, exempelvis i form av rörelse- och talträning, under lång tid."
 • "Högt blodtryck ökar risken för bland annat stroke och hjärtinfarkt."
 • "Trots att det i hennes journaler stod att hon var i riskzonen för att drabbas av stroke, som är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning, så misstog läkaren symptomen för reumatism."
 • "Förhoppningen är att kunna upptäcka förmaksflimmer och därmed förebygga en ny stroke."
 • "Ökad kännedom om stroke"

Vad betyder stroke inom medicin, sjukdom ?

Slaganfall eller stroke (även apoplexi, insult, hjärnslag eller slag) är en form av hjärninfarkt och/eller hjärnblödning med kvarstående symtom. http://sv.wikipedia.org/wiki/Slaganfall

Diskussion om ordet stroke

 • - 2014-02-19

  Vad betyder STROKE

 • - 2014-02-19

  stroke

 • - 2014-02-19

  Stroke = slaganfall (engelska ordet rekommenderas inte av läkarsamfundet i Sverige).