stuff

stuffen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet stuff

 • "For people who have stolen stuff from other countries."
 • "This stuff never makes it into the public ’ s space, and … I was shocked."
 • "I videon ” Sorry, no more signing stuff ” berättar han iförd solglasögon och viftandes med fingrarna i peace-tecknet att han och hans stab från och med den 20 oktober kommer att kasta alla brev – vem och var de än kommer ifrån."
 • "– Uppfattningen av vad som är ” the right stuff ” har ju förändrats våldsamt."

Vad betyder stuff inom geologi ?

material, stoff

Diskussion om ordet stuff

stuff

stuffs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet stuff

 • "wheat is the stuff they use to make bread"
 • "the trunk was full of stuff"
 • "don't give me that stuff"
 • "the stuff of heros"
 • "you don't have the stuff to be a United States Marine"
 • "it was stuff I had heard before"
 • "there's good stuff in that book"
 • "suspense is the very stuff of narrative"

Ordet stuff har 7 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom sjöfart
 • Inom juridik
 • Inom handel
 • Inom matematik
vardagligt
allmänt
generell
sjöfart
juridik
handel
matematik

Ordet stuff inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till stuff (inom vardagligt)

Ordet stuff inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till stuff (inom allmänt)

Möjliga synonymer till stuff (inom allmänt)

Ordet stuff inom generell

informal terms for personal possessions

unspecified qualities required to do or be something

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till stuff (inom generell)

Uttryck till stuff (inom generell)

Möjliga synonymer till stuff (inom generell)

Ordet stuff inom sjöfart

senseless talk

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till stuff (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till stuff (inom sjöfart)

Ordet stuff inom juridik

information in some unspecified form

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till stuff (inom juridik)

Möjliga synonymer till stuff (inom juridik)

Ordet stuff inom handel

a critically important or characteristic component

Översättningar (inom handel)

Synonymer till stuff (inom handel)

Möjliga synonymer till stuff (inom handel)

Ordet stuff inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till stuff (inom matematik)

Möjliga synonymer till stuff (inom matematik)

Diskussion om ordet stuff

stuff

stuff
stuffed
stuffed
Verb

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Hur används ordet stuff

 • "Sew a pillow, and stuff it with plastic grocery bags."
 • "The child stuffed his pockets with candy."
 • "The child stuffed his pockets with candy"
 • "Have you stuffed the turkey yet?"
 • "My nose is all stuffed"
 • "stuff a bearskin"

Ordet stuff har 6 betydelser

 • Inom tobaksrökning
 • Inom mat
 • Inom teknik
 • Inom anatomi
 • Inom musik
 • Inom generell
tobaksrökning
mat
teknik
anatomi
musik
generell

Vad betyder stuff inom tobaksrökning ?

fill completely

Översättningar (inom tobaksrökning)

Svenska

Synonymer till stuff (inom tobaksrökning)

Möjliga synonymer till stuff (inom tobaksrökning)

Ordet stuff inom mat

fill with a stuffing while cooking

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till stuff (inom mat)

Ordet stuff inom teknik

obstruct, as of a passage

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till stuff (inom teknik)

Möjliga synonymer till stuff (inom teknik)

Ordet stuff inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Möjliga synonymer till stuff (inom anatomi)

Ordet stuff inom musik

treat with grease, fill, and prepare for mounting

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till stuff (inom musik)

Ordet stuff inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till stuff (inom generell)

Diskussion om ordet stuff