subservience

subserviences
Substantiv

Översättningar

Synonymer till subservience

Ordet subservience har 2 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom generell
militärväsen
generell

Ordet subservience inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till subservience (inom militärväsen)

Ordet subservience inom generell

in a subservient state

Synonymer till subservience (inom generell)

Uttryck till subservience (inom generell)

Diskussion om ordet subservience