subversion

subversions
Substantiv

Översättningar

Synonymer till subversion

Ordet subversion har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet subversion inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till subversion (inom ALLMÄNT)

Ordet subversion inom generell

activity aimed at bringing about an overthrow of a legally constituted government

the act of overthrowing a legally constituted government

Synonymer till subversion (inom generell)

Diskussion om ordet subversion