succumb

succumb
succumbed
succumbed
Verb

Översättningar

Synonymer till succumb

Ordet succumb har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom ekonomi
  • Inom jordbruk
bildligt
ekonomi
jordbruk

Ordet succumb inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till succumb (inom bildligt)

Ordet succumb inom ekonomi

Synonymer till succumb (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till succumb (inom ekonomi)

Ordet succumb inom jordbruk

be fatally overwhelmed

Synonymer till succumb (inom jordbruk)

Diskussion om ordet succumb