sully

sullied
sullied
sully
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet sully

  • "sully someone's reputation"

Ordet sully har 4 betydelser

  • Inom litteratur
  • Inom meteorologi
  • Inom generell
  • Inom medicin
litteratur
meteorologi
generell
medicin

Ordet sully inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Svenska

Ordet sully inom meteorologi

Synonymer till sully (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till sully (inom meteorologi)

Ordet sully inom generell

Synonymer till sully (inom generell)

Möjliga synonymer till sully (inom generell)

Ordet sully inom medicin

Synonymer till sully (inom medicin)

Möjliga synonymer till sully (inom medicin)

Diskussion om ordet sully

  • - 2020-01-20

    smutsig