summarisk

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till summarisk

Hur används ordet summarisk

  • "– Det där låter som en väldigt summarisk undersökning som inte kan ligga till grund för palliativ vård, säger han om 81-åringens situation."
  • "Han noterar på sin blogg den korta tiden det tog att fatta beslutet – ” en summarisk genomgång ” – och kritiserar att inte ett bredare underlag begärdes in."
  • "Rätten tycker att hennes berättelse är summarisk och detaljfattig och 42-åringen går alltså helt fri från misstankar när det gäller övergrepp mot den andra flickan."
  • "Journalistens advokat anförde vid rättegången i augusti att hans klient var offer för ett ” summarisk ” gripande och borde ha frikänts på punkterna om oanständighet och uppvigling."
  • "För summarisk bakgrundsskildring, enligt Svenska Dagbladet."
  • "– Det är ju en väldigt summarisk bedömning som helt bygger på en gravt psykiskt störd persons uppgifter – uppgifter som över tid har förändrats ganska radikalt, säger Gunnar Falk till SVT."
  • "Ingen av fångarna får en rättegång utan bara en summarisk process på några minuter."
  • "– Rättegången är inte mer summarisk än det vanligtvis är i de här fallen."
  • "- Man kan till exempel få en anmälan som vid första anblicken är väldigt summarisk, men den kan ändå handla om något väldigt, väldigt viktigt."
  • "Den sparkade brittiske försvarsministern Gavin Williamson anser sig utsatt för en häxjakt och en politiskt motiverad summarisk rättegång."

Vad betyder summarisk inom måttenhet ?

som endast innehåller huvuddragen

Diskussion om ordet summarisk