supervise

supervise
supervised
supervised
Verb

Synonymer till supervise

Ordet supervise har 3 betydelser

  • Inom hundar
  • Inom bildligt
  • Inom data
hundar
bildligt
data

Ordet supervise inom hundar

Översättningar (inom hundar)

Ordet supervise inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till supervise (inom bildligt)

Möjliga synonymer till supervise (inom bildligt)

Ordet supervise inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till supervise (inom data)

Möjliga synonymer till supervise (inom data)

Diskussion om ordet supervise