sura miner

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till sura miner

ovilja

ogillande

missbelåtenhet

ohövlighet

klagan

Diskussion om ordet sura miner