surmulenhet

surmulenheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Ordet surmulenhet har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom generell
allmänt
generell

Ordet surmulenhet inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Relaterat till surmulenhet (inom allmänt)

ovilja

ogillande

ohövlighet

klagan

tungsinthet

misantropi

Ordet surmulenhet inom generell

Diskussion om ordet surmulenhet