suspension

suspensionen
suspensioner
suspensionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till suspension

Hur böjs ordet suspension på svenska?

Obestämd singular: suspension
Bestämd singular: suspensionen
Obestämd plural: suspensioner
Bestämd plural: suspensionerna

Hur används ordet suspension

  • "Han har dock, ” suspension of sentence ”, vilket kan beskrivas som en villkorlig poängdom."
  • "Dessa avvikelser är systematiska, pågående över lång tid och geografiskt spridda även i andra delar av landet, ändå väljer DNV att snäva in en suspension till att gälla endast ett distrikt, säger Malin Sahlin som är Naturskyddsföreningens sakkunniga i skogsfrågor."

Vad betyder suspension inom kemi ?

uppslammad vätska

Möjliga synonymer till suspension

Relaterat till suspension

upphörande

uppehåll

overksamhet

förlust

annullering

avskildhet

Diskussion om ordet suspension

suspension

suspensions
Substantiv

Ordet suspension har 6 betydelser

  • Inom fordon
  • Inom bildligt
  • Inom kemi
  • Inom lingvistik
  • Inom textil
  • Inom musik
fordon
bildligt
kemi
lingvistik
textil
musik

Vad betyder suspension inom fordon ?

a system of springs or shock absorbers connecting the wheels and axles to the chassis of a wheeled vehicle a temporary debarment (from a privilege or position etc)

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Synonymer till suspension (inom fordon)

Ordet suspension inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till suspension (inom bildligt)

Möjliga synonymer till suspension (inom bildligt)

Ordet suspension inom kemi

a mixture in which fine particles are suspended in a fluid where they are supported by buoyancy

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Ordet suspension inom lingvistik

an interruption in the intensity or amount of something

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till suspension (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till suspension (inom lingvistik)

Ordet suspension inom textil

the act of suspending something (hanging it from above so it moves freely)

Översättningar (inom textil)

Synonymer till suspension (inom textil)

Möjliga synonymer till suspension (inom textil)

Ordet suspension inom musik

Översättningar (inom musik)

Diskussion om ordet suspension