sustenance

sustenances
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet sustenance har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom mat
  • Inom ekonomi
generell
mat
ekonomi

Vad betyder sustenance inom generell, generell ?

the act of sustaining

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till sustenance (inom generell)

Ordet sustenance inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till sustenance (inom mat)

Möjliga synonymer till sustenance (inom mat)

Ordet sustenance inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till sustenance (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till sustenance (inom ekonomi)

Diskussion om ordet sustenance