svärmeri

svärmeriet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet svärmeri

  • "– Men på mer kulturkonservativt håll finns det också ett svärmeri för det finlandssvenska, jag tror det beror på att finlandssvenskan upplevs mer ålderdomlig, renare, och lik den svenska man talade förr när de kulturkonservativa själva var unga, resonerar hon :"
  • "Det postromantiska tillståndet är kännetecknas av rationalitet snarare än svärmeri."

Vad betyder svärmeri inom trafik ?

romantisk förälskelse; även utvidgat om överdriven hänförelse

Möjliga synonymer till svärmeri

Relaterat till svärmeri

fantasi

känslosamhet

kärlek

överkänslighet

känsla

orubblighet

överdrift

Diskussion om ordet svärmeri