svaghet

svagheten
svagheter
svagheterna
Substantiv [n]

Synonymer till svaghet

Hur böjs ordet svaghet på svenska?

Obestämd singular: svaghet
Bestämd singular: svagheten
Obestämd plural: svagheter
Bestämd plural: svagheterna

Hur används ordet svaghet

 • "Nästa dag försämrades kvinnans tillstånd med högt blodtryck, svaghet i ena armen samt nedsatt talförmåga."
 • "Symptomen är svaghet eller domningar i ena armen eller benet samt tal- eller synsvårigheter."
 • "Till butiker finns det nog generellt sett en svaghet."
 • "Killen man var kär i ( fast aldrig hade pratat med ), hockeykillarna som gjorde kissbomber i duschen för att välkomna nya personer in i laget, den där balla fotbollstjejen i nian som man drömde om att vara och resten, som likt gamar kring ett dött djur, gav sig på alla som på minsta vis gav tecken på någon form av svaghet."
 • "– Det är förstås både en styrka och en svaghet att man avbryter en studie, men man har en säkerhetskommité som gör en bedömning och vi blev rekommenderade att avsluta studien."
 • "– Det här var inget vi hade räknat med, så vi kommer att utreda det här mer, men det är en svaghet att folk stod för nära helt klart, säger Pierre Bengtsson, tävlingsledare från Mora motorklubb."
 • "– I domen från 2015 pekar en av domarna på att det finns en svaghet och jag vill gärna se hur vi ska åtgärda de här svagheterna inför den kommande perioden som sträcker sig från år 2020 och framåt."
 • "Lars Jonung ser en svaghet i just det, han anser att det i dag inte finns någon internationell institution som är stark nog att hantera de globala obalanserna på ett effektivt sätt."
 • "– Den kommer att få en direkt inverkan på USA-dollarn, och givet att USA-dollarns svaghet varit ett av stödjebenen för i synnerhet oljepriserna så kommer den att vara viktig, säger Michael McCarthy, chefsstrateg på CMC Markets i australiska Sydney, till nyhetsbyrån AFP."
 • "Det och en stor mängd människor som arbetar deltid är uttryck för fortsatt svaghet som har hindrat arbetsmarknaden från att nå full sysselsättning, som tillsammans med stabila priser är Feds mål."

Ordet svaghet har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom medicin
ekonomi
medicin

Vad betyder svaghet inom ekonomi ?

det att vara svag

Synonymer till svaghet (inom ekonomi)

Relaterat till svaghet (inom ekonomi)

upplösning

betänklighet

känslosamhet

fara

motiv

slapphet

tröghet

oansenlighet

obeslutsamhet

ofullkomlighet

skörhet

svaghet

oförmåga

tillkortakommande

Ordet svaghet inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Diskussion om ordet svaghet