svartlistning

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer till svartlistning

Hur används ordet svartlistning

  • "Amerikansk svartlistning räcker inte"
  • "– Det här handlar såvitt vi förstår om en amerikansk svartlistning."
  • "GÄVLE Migrationsdomstolen underkänner Migrationsverkets svartlistning av flyktingadvokaten Tryggve Emstedt i Gävle."
  • "Enligt Monica Torgrip får svartlistning av produkter långtgående effekter för marknaden."
  • "Nu lyfter Åklagarmyndighetens IT-direktör Anders Thoursie frågan om att se över lagen om offentlig upphandling för att göra svartlistning till ett skäl för uteslutning."
  • "Treårig svartlistning"
  • "Som reglerna ser ut idag är svartlistning inte grund för att stängas av som leverantör."
  • "Alla bolag bryr sig dock inte om risken att bli betraktade som strejkbrytare med eventuell facklig svartlistning som följd :"
  • "Huawei vill slippa svartlistning i Sverige"
  • "Hot om svartlistning"

Möjliga synonymer till svartlistning

Diskussion om ordet svartlistning