svett

svetten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till svett

Hur används ordet svett

 • "De betalar med eget slit och svett"
 • "De har fått bidrag från både arvsfonden, kommunen och riksidrottsförbundet, men även betalat själva, både ur egen ficka och med svett och hårt arbete."
 • "Radion rapporterar att landstingets kostnader för utomlandsbehandlingarna mot svett har ökat från knappt 430 000 kronor förra året – till 1,6 miljoner till och med november i år."
 • "När kvävet i svett, saliv och urin kombineras med klor bildas kloraminer, som in sin tur kan ge luftvägsproblem."
 • "– Det ligger mycket svett, möda och tårar bakom men också roligt arbete."
 • "Blod, svett, tårar och rock n roll."
 • "Efter att spelare vänt sig klubbledningen och klagat kallades i januari en konsult in för att söka svar på om den stickande doften kom från mögel eller svett."
 • "Det luktar svett och vi har bland annat undermålig ventilation, men samtidigt är Jössarinken en del av Mörumms hockeytradition och den ska vi vara stolta över, säger Mikael Kellander, klubb- och marknadschef."
 • "Fritidshuset blev svett av lågorna från tunnan men klarade sig annars bra."
 • "Hon satsar svett och timmar"

Vad betyder svett inom anatomi ?

Svettning, transpiration eller perspiration är en homeostatisk process där en salt vätska, svett, produceras av svettkörtlar i huden. https://sv.wikipedia.org/wiki/Svettning

Möjliga synonymer till svett

Relaterat till svett

värme

fukt

bubbla

uppvärmning

Diskussion om ordet svett

sveda

sveder
svedde
svett
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet sveda på svenska?

Presens: sveder
Preteritum: svedde
Supinum: svett

Hur används ordet sveda

 • "Främst avser skadeståndskraven ersättning för den kränkning ungdomarna menar att de har genomgått, samt för sveda och värk."
 • "Hon ska också betala 44 575 kronor till banken i Sölvesborg, som på grund av hoten fick utrymmas och stängas, samt 1 500 kronor till en av de anställda för sveda och värk."
 • "Kammarkollegiet menar att personalen på Aspöfärjan var vårdslösa och oaktsamma och att Trafikverket därför ska betala skadestånd på totalt 5100 kronor för sveda och värk samt förstörda jeans."
 • "– I så fall innebär det att alla som blir sjuka av att dricka kommunalt vatten mer eller mindre automatiskt har rätt att få fullt skadestånd från kommunen för sin personskada, såsom ersättning för inkomstförlust eller sveda och värk, säger Filip Bladini."
 • "Förutom skadestånd kräver advokaterna ersättning för sveda och värk."
 • "40 stycken kor led av sveda och klåda efter att ha gått runt i blöt gödsel och urin i ungefär ett halvår."
 • "Kvinnan har krävt 150 000 kronor i skadestånd för kränkning och sveda och värk."
 • "83-åringens ombud Christer Holmqvist yrkade på att de tre männen ska betala 100 000 kronor i skadestånd för kränkning och ytterligare 15 000 kronor för sveda och värk till 83-åringen."
 • "Soldaten får ytterligare 5 200 kronor för två månaders sveda och värk."
 • "Slaget ska orsakat sveda och värk, och pappan döms av Blekinge tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter."

Diskussion om ordet sveda

svedja

svedde
svedjer
svedjit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet svedja på svenska?

Presens: svedjer
Preteritum: svedde
Supinum: svedjit

Hur används ordet svedja

 • "Då kan det bli allt från stora upplevelser som en svedja till en kotte som man åker rutschkana i."
 • "Men räddningstjänsten menar att det är helt onödigt att svedja fjolårsgräset :"

Vad betyder svedja inom vardagligt ?

om handlingen att svedja (se nedan), svedjande; även dels konkretare, om enskild omgång av svedjande

Möjliga synonymer till svedja

Diskussion om ordet svedja

svedd

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet svedd

 • "Stolpen är lite svedd och en mindre brand uppstod i gräset utefter viltstängslet."
 • "Förrådets vägg är sotig på utsidan och svedd av elden."
 • "Förmodligen brunnit i laddaren för den är svedd."
 • "- Han var skadad, svedd på kroppen och på huvudet."
 • "Grisen uppges ha klara sig utan fysiska skador, även om han såg lite svedd ut ..."
 • "– Det står en gran en meter från kvarnen och den är helt svedd av lågorna."
 • "Ena sidan på predikstolen är till exempel svedd."
 • "Fasaden blev svedd av branden, men ingen människa skadades."
 • "En person som befann sig i huset fick lättare skador efter att ha ” blivit något svedd i ansiktet ”, skriver polisen på sin hemsida."
 • "Dörren var svedd."

Diskussion om ordet svedd