svikt

svikten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet svikt

 • "Enligt driftsansvarige Svante Rasmark är skälet till att publiken svikt att krogen inte fick spela musik längre än till klockan tio på kvällarna."
 • "Där tittar man om det är propp eller hjärtinfarkt eller akut svikt."
 • "Omkring var tredje patient med hjärt- svikt kommer till sjukhuset i onödan, skriver Dagens Nyheter."
 • "Granulat är små gummikulor som läggs i mattan för att helt enkelt ge den en mjukare svikt."
 • "Den hade fått en svår chock som resulterade i cirkulatorisk svikt och akut njurinflammation."
 • "Problemet drabbar många äldre som kan bli yra, svaga i musklerna, förvirrade och få svikt i hjärta och njurar."
 • "Det kan utlösa en lavin av symptom med hjärnsvullnad, svikt i cirkulation, leverskada, njurskada, blödningsbenägenhet och så vidare."
 • "Men när inspektion väl hölls ansågs kåren vara för gammal, sakna svikt i steget och inte nå tillräcklig ” orkesterklang ”."
 • "Studien visar också att kognitiv svikt är betydligt vanligare hos äldre patienter på sjukhus än vad som tidigare varit känt."
 • "Av de 200 patienterna över 60 år som ingick i studierna hade 73 procent kognitiv svikt."

Vad betyder svikt inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
''(plural sällsynt)'' böjlighet med stor förmåga att återgå till utgångsläge

Relaterat till svikt

lutning

elasticitet

Diskussion om ordet svikt

svikt

Verb

Hur används ordet svikt

 • "Enligt driftsansvarige Svante Rasmark är skälet till att publiken svikt att krogen inte fick spela musik längre än till klockan tio på kvällarna."
 • "Där tittar man om det är propp eller hjärtinfarkt eller akut svikt."
 • "Omkring var tredje patient med hjärt- svikt kommer till sjukhuset i onödan, skriver Dagens Nyheter."
 • "Granulat är små gummikulor som läggs i mattan för att helt enkelt ge den en mjukare svikt."
 • "Den hade fått en svår chock som resulterade i cirkulatorisk svikt och akut njurinflammation."
 • "Problemet drabbar många äldre som kan bli yra, svaga i musklerna, förvirrade och få svikt i hjärta och njurar."
 • "Det kan utlösa en lavin av symptom med hjärnsvullnad, svikt i cirkulation, leverskada, njurskada, blödningsbenägenhet och så vidare."
 • "Men när inspektion väl hölls ansågs kåren vara för gammal, sakna svikt i steget och inte nå tillräcklig ” orkesterklang ”."
 • "Studien visar också att kognitiv svikt är betydligt vanligare hos äldre patienter på sjukhus än vad som tidigare varit känt."
 • "Av de 200 patienterna över 60 år som ingick i studierna hade 73 procent kognitiv svikt."

Vad betyder svikt inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
''(plural sällsynt)'' böjlighet med stor förmåga att återgå till utgångsläge

Diskussion om ordet svikt