sydostlig

Adjektiv

Hur används ordet sydostlig

  • "Vinden väntas bli frisk sydostlig och kan ge drivbildning."
  • "SMHI har utfärdat klass 1-varning för Blekinge och snöfallet beräknas ge fem-tio centimeter snö kombinerat med frisk sydostlig vind och drivbildning."
  • "I dalafjällen varnas det för hård sydostlig vind, ca."
  • "På kalfjället väntas hård sydlig eller sydostlig 14-17 m/s i kombination med snöfall."
  • "SMHI har gått ut med en klass 1-varning för kulingvindar på Södra bottenhavet, Det förväntas blåsa som mest under kvällen med sydostlig vind 15 m/s."
  • "I samband med snön under helgen kommer det att också att bli blåsigt, framför allt längs med Norrlandskusten där det blåser sydlig eller sydostlig vind."
  • "Längs kusten blir det tidvis hård sydostlig vind."
  • "Temperaturen kommer att ligga på runt 18 grader i Stockholm med måttlig sydostlig vind."
  • "Smörj- oljebältet nådde då 20 km utanför Ölands kust i höjd med Borgholm i sydostlig riktning."
  • "Här väntas det från och med onsdag kväll hård eller mycket hård sydostlig vind på mellan 15 och 20 meter per sekund i kombination med snöfall."

Rim på sydostlig

Vad betyder sydostlig inom generell ?

som kommer från eller har riktning mot sydost

Möjliga synonymer till sydostlig

Diskussion om ordet sydostlig