sydsken

sydskenet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet sydsken

 • "När atomer och molekyler sen återgår till sina normala tillstånd avger de den extra energin genom att ett ljus sänds ut vilket sen visar sig som ljusfenomen kring polerna, norrsken och sydsken."
 • "Norrsken och sydsken med det gemensamma namnet polarsken, är ett ljusfenomen som kan ses varje klar natt i jordens polarområden."
 • "I och med detta frigörs extra energi genom att ett ljus sänds ut i form av just norrsken och sydsken."
 • "Norrsken och sydsken är ett ljusfenomen på himlen som uppstår när energirika elektroner från rymden faller in mot jordatmosfärens övre del."
 • "Att norrsken och sydsken även finns på Jupiter är välkänt, men inte att det beter sig på ett annat sätt."
 • "Man uteslöt allt norr om 60 grader nordlig bredd, och söder om 60 grader sydlig för att undvika norr- och sydsken nära polerna som hade stökat till mätresultaten."
 • "När atomer och molekyler sen återgår till sina normala tillstånd avger de den extra energin genom att ett ljus sänds ut vilket sen visar sig som ljusfenomen kring polerna, norrsken och sydsken."
 • "Norrsken och sydsken med det gemensamma namnet polarsken, är ett ljusfenomen som kan ses varje klar natt i jordens polarområden."
 • "I och med detta frigörs extra energi genom att ett ljus sänds ut i form av just norrsken och sydsken."
 • "Norrsken och sydsken är ett ljusfenomen på himlen som uppstår när energirika elektroner från rymden faller in mot jordatmosfärens övre del."
 • "Att norrsken och sydsken även finns på Jupiter är välkänt, men inte att det beter sig på ett annat sätt."
 • "Man uteslöt allt norr om 60 grader nordlig bredd, och söder om 60 grader sydlig för att undvika norr- och sydsken nära polerna som hade stökat till mätresultaten."

Möjliga synonymer till sydsken

Relaterat till sydsken

astronomi

Diskussion om ordet sydsken