syl

[syːl]
sylen
sylar
sylarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till syl

Fotograf: Wikipedia

Hur uttalas ordet syl?

[syːl]

Hur böjs ordet syl på svenska?

Obestämd singular: syl
Bestämd singular: sylen
Obestämd plural: sylar
Bestämd plural: sylarna

Ordet syl har 4 betydelser

  • Inom snickeri
  • Inom skor
  • Inom teknik
  • Inom skotsk engelska
snickeri
skor
teknik
skotsk engelska

Vad betyder syl inom snickeri ?

spetsigt verktyg avsett för håltagning i till exempel läder

Översättningar (inom snickeri)

Engelska

Synonymer till syl (inom snickeri)

Möjliga synonymer till syl (inom snickeri)

Vanlig betydelse av ordet syl inom skor

Översättningar (inom skor)

Engelska

Relaterat till syl (inom skor)

håltagare

Mindre vanlig betydelse av ordet syl inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till syl (inom teknik)

Möjliga synonymer till syl (inom teknik)

Ovanlig betydelse av ordet syl inom skotsk engelska

Översättningar (inom skotsk engelska)

Möjliga synonymer till syl (inom skotsk engelska)

Diskussion om ordet syl

SYL

Substantiv

Översättningar (inom skotsk engelska)

Svenska

Synonymer till SYL (inom skotsk engelska)

Ordet SYL har 2 betydelser

  • Inom internet
  • Inom förkortning, data
internet
förkortning, data

Vad betyder SYL inom internet ?

vid chattning vanlig förkortning: See you later

Översättningar (inom internet)

Svenska

Möjliga synonymer till SYL (inom internet)

  • CUL [ internet ]
  • CUL8R [ internet ]
  • SUL [ internet ]

Ordet SYL inom förkortning, data

Syllabus, filändelse

Synonymer till SYL (inom förkortning, data)

Diskussion om ordet SYL