synfält

synfältet
synfält
synfälten
Substantiv [t]

Synonymer till synfält

Hur böjs ordet synfält på svenska?

Obestämd singular: synfält
Bestämd singular: synfältet
Obestämd plural: synfält
Bestämd plural: synfälten

Hur används ordet synfält

  • "När jag körde hade han försvunnit ur mitt synfält."
  • "Vid denna undersökning upptäcktes att mannens synfält hade försämrats och trycket i ögat var förhöjt."
  • "Glaukom är en kronisk sjukdom som kräver regelbundna kontroller med tryckmätning och kontroll av synfält."
  • "Då hade trycket på höger öga ökat och synnerv och synfält skadats permanent."
  • "Räddningstjänsten kunde dock snabbt lokalisera barnen som hade paddlat ur föräldrarnas synfält."
  • "Till yttermera visso ( för att använda en formulering mannen skulle ha uppskattat ) har han ramlat på en isfläck utanför biblioteket, slagit i huvudet och efter fallet rör sig varelser, en fisk och en stor svart vinge, i hans synfält."
  • "Juryns Gabriella Håkansson pekade på Handbergs omfattande verklista och hur hans översättningsarbete från tyska till svenska ” vidgat vårt synfält ”."
  • "Det är till exempel viktigt att hålla ett brett synfält så att man tidigt kan upptäcka djur som korsar vägarna i jakt på föda."
  • "- Även om man vidgar sitt synfält kan det vara svårt att uppmärksamma djur, de är ju snabba."
  • "” Tingsrätten anser att NN, under rådande förhållanden, då borde ha vetat om att det endast krävdes några sekunder ouppmärksamhet från hans sida för att barnet honom ovetande skulle kunna lämna lillstugan och försvinna ur hans synfält ”, skriver tingsrätten, enligt"

Möjliga synonymer till synfält

Relaterat till synfält

avstånd

syn

synlighet

Diskussion om ordet synfält