system

systemet
system
systemen
Substantiv [t]

Synonymer till system

Hur böjs ordet system på svenska?

Obestämd singular: system
Bestämd singular: systemet
Obestämd plural: system
Bestämd plural: systemen

Hur används ordet system

 • "Tommy Tengkvist vill se ett system med bidrag till alla de fastighetsägare som ska ut med stora summor pengar."
 • "Det måste också implementeras andra system, det är alldeles för svårt att anmäla den här typen av brott."
 • "Fyra personer på Försäkringskassan i Blekinge har anmälts efter att ha sökt på nära anhöriga i kassans system, vilket inte är tillåtet."
 • "Det handlar även om ytterligare en rapport som tog nio månader att föras in i kommunens system."
 • "Problemet är att den ruta som ska påminna om vår hjälp numera saknas i polisens digitala system."
 • "Enligt honom är de först i landet med att skapa ett system med kodord för att skapa mer trygghet för utsatta kvinnor på klubben."
 • "– Vi har ett system som kallas ” Koll ” som vi nu kommer att samköra mot Skolverkets uppgifter, för att undvika att det ska hända igen, säger Göran Palmér."
 • "Vid en felsökning morgonen efter visades det sig att Telia gjort en stor uppgradering av sitt system som slog ut kommunikationen mellan Olofströms kommun och Trygghetsjouren i Malmö."
 • "Det är uppenbart att de använder förhandlingarna som ett verktyg för att störa dagens system och för att kunna påverka politikerna i den riktning de önskar, menar han."
 • "– Mönstringen är inget problem, det har vi ju ett fungerade system för."

Vad betyder system inom ALLMÄNT ?

definieras som en grupp av objekt vilka ömsesidigt påverkar varandra och sin omgivning för att forma en ordnad helhet https://sv.wikipedia.org/wiki/System

Möjliga synonymer till system

Relaterat till system

struktur

reglering

problem

tillstånd

form

ordning

helhet

planmässighet

metod

Diskussion om ordet system

system

systems
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet system

 • "he tried to understand their system of classification"
 • "we can't do it unless we establish some system around here"
 • "a vast system of production and distribution and consumption keep the country going"
 • "he bought a new stereo system"
 • "they have to operate under a system they oppose"
 • "that language has a complex system for indicating gender"
 • "they had to devise a system that did not depend on cooperation"
 • "the body has a system of organs for digestion"
 • "in a static system oil cannot be replaced by water on a surface"
 • "a system generating hydrogen peroxide"
 • "exercise helped him get the alcohol out of his system"

Ordet system har 4 betydelser

 • Inom politik
 • Inom matematik
 • Inom generell
 • Inom musik
politik
matematik
generell
musik

Vad betyder system inom politik ?

defined as a group of objects that are interrelated and interdependent with eachother and their environment so as to form a whole

Översättningar (inom politik)

Möjliga synonymer till system (inom politik)

Ordet system inom matematik

a combination of interrelated interacting artifacts designed to work as a coherent entity

Synonymer till system (inom matematik)

Ordet system inom generell

a complex of methods or rules governing behavior

a procedure or process for obtaining an objective

a group of physiologically or anatomically related organs or parts

(physical chemistry) a sample of matter in which substances in different phases are in equilibrium

the living body considered as made up of interdependent components forming a unified whole

Synonymer till system (inom generell)

Uttryck till system (inom generell)

Möjliga synonymer till system (inom generell)

Ordet system inom musik

Synonymer till system (inom musik)

Möjliga synonymer till system (inom musik)

Diskussion om ordet system

System

Substantiv

Synonymer till System (inom musik)

 • SYS [ förkortning, data ]

Vad betyder System inom data ?

System Configuration, filändelse, System Device Driver, filändelse

Diskussion om ordet System