systematisk

Adjektiv

Synonymer till systematisk

Hur används ordet systematisk

 • "Dopningen var både systematisk och känd i landslaget"
 • "Inom ämnesområdet systematisk botanik behandlas växters, svampars och algers diversitet och deras evolutionära historia."
 • "För att klara omställningen ska företaget uppfylla en rad kriterier : att inte bidra till att släppa ut ämne från berggrunden som exempelvis metaller som sedan ökar systematisk i naturen, att inte släppa ut kemikalier som ökar systematiskt i naturen, och att inte tränga bort ekosystem med till exempel kalhyggen, asfalterade åkrar eller förstörda fiskevatten."
 • "Fyra personer har suttit häktade för brotten och enligt åtalet bör brotten betecknas som grova bland annat eftersom gärningsmännen ” agerat hänsynslöst och deltagit i systematisk brottslig verksamhet. ”"
 • "Adam Jansson menar att skolor i landet generellt har för dålig systematisk dokumentation och att det finns brister när det gäller riskbedömningar och handlingsplaner."
 • "24-åringen ska, enligt åtalet, från januari och fram till september i år systematisk ha utsatt kvinnan för misshandel."
 • "Åklagaren Camilla Ström menar att brotten är att betrakta som grova, dels eftersom det har avsett så stora belopp samt eftersom det har varit ” del av en systematisk brottslighet ”."
 • "Många saknar en systematisk introduktion och inskolning i yrket och pappersarbete tar tid från klienterna."
 • "Enligt åklagaren ska gärningarna ha ingått som ett led i en systematisk brottslighet."
 • "Enligt oppositionen är underskottet ett resultat av en ” systematisk felbudgetering under hela mandatperioden ”."
 • "I sin avhandling har han tagit fram en metod för systematisk insamling av brottsplatsinformation och för automatisk jämförelse av bostadsinbrottsinformation med hjälp av lärande system."
 • "På grund av mängden anmälda bostadsinbrott kan detta dock vara svårt eftersom det i dag saknas en systematisk metod för insamling."

Diskussion om ordet systematisk

 • - 2009-02-20

  förklara vad systematiskt betyder