systemman

systemmannen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till systemman

Vad betyder systemman inom data ?

person som arbetar med (system för) databehandling

Möjliga synonymer till systemman

Diskussion om ordet systemman