täthet

tätheten
tätheter
tätheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till täthet

Hur böjs ordet täthet på svenska?

Obestämd singular: täthet
Bestämd singular: tätheten
Obestämd plural: tätheter
Bestämd plural: tätheterna

Hur används ordet täthet

 • "Dels ska det vara en hög vargtäthet men också en hög täthet av tamdjur, säger Jonas Bergman, chef för viltfunktionen hos Länsstyrelsen Dalarna."
 • "Jaktområdet är beslutat till ett område i sydöstra Dalarna med utgångspunkt i täthet av lodjur och fårbesättningar."
 • "Man har tittat på täthet / koncentration av vargrevir i länet, historik om skador och oönskade beteenden samt förekomst av tamdjursbesättningar och bebyggelse inom reviret."
 • "Kravet gäller att avdelningar med demenssjuka patienter måste vara bemannade dygnet runt med tillräcklig täthet så att patienterna kan hjälpas utan dröjsmål."
 • "Efter att den skadade plåten reparerats ska golvet att gjutas om och slutligen ska reaktorinneslutningens täthet provas igen."
 • "Sämst täthet har Uppsala och Östergötlands län."
 • "Det handlar om livsstil, ärtlighet och så kallad täthet i brösten."
 • "– Vi går ju från en fri gruppkänsla, med täthet och sammanhållning, liten hierarki och få chefer till en organisation som har svällt, med många chefer och med ångest i korridorerna : Vem gör vad?"
 • "– Det är det bästa alternativet som vi ser det och då är det ju viktigt att man kan knyta ihop stationerna effektivt, på båda sidor om Munksjön så att man får en täthet och en bra kollektivtrafik däremellan, säger Ann-Mari Nilsson, kommunalråd i Jönköping."
 • "Det är en väldigt hög täthet av utvecklare här och de håller väldigt hög kvalitet."
 • "Dels ska det vara en hög vargtäthet men också en hög täthet av tamdjur, säger Jonas Bergman, chef för viltfunktionen hos Länsstyrelsen Dalarna."
 • "Jaktområdet är beslutat till ett område i sydöstra Dalarna med utgångspunkt i täthet av lodjur och fårbesättningar."
 • "Man har tittat på täthet / koncentration av vargrevir i länet, historik om skador och oönskade beteenden samt förekomst av tamdjursbesättningar och bebyggelse inom reviret."
 • "Kravet gäller att avdelningar med demenssjuka patienter måste vara bemannade dygnet runt med tillräcklig täthet så att patienterna kan hjälpas utan dröjsmål."
 • "Efter att den skadade plåten reparerats ska golvet att gjutas om och slutligen ska reaktorinneslutningens täthet provas igen."
 • "Sämst täthet har Uppsala och Östergötlands län."
 • "Det handlar om livsstil, ärtlighet och så kallad täthet i brösten."
 • "– Vi går ju från en fri gruppkänsla, med täthet och sammanhållning, liten hierarki och få chefer till en organisation som har svällt, med många chefer och med ångest i korridorerna : Vem gör vad?"
 • "– Det är det bästa alternativet som vi ser det och då är det ju viktigt att man kan knyta ihop stationerna effektivt, på båda sidor om Munksjön så att man får en täthet och en bra kollektivtrafik däremellan, säger Ann-Mari Nilsson, kommunalråd i Jönköping."
 • "Det är en väldigt hög täthet av utvecklare här och de håller väldigt hög kvalitet."

Rim på täthet

Vad betyder täthet inom generell ?

det att vara tät

Relaterat till täthet

sammanhållning

varaktighet

ogenomskinlighet

täthet

Diskussion om ordet täthet