tåg

[toːg]
tåget
tåg
tågen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till tåg

tåg har del

tåg har undergrupp

tåg är en/ett

Fotograf: Wikipedia

Hur uttalas ordet tåg?

[toːg]

Hur böjs ordet tåg på svenska?

Obestämd singular: tåg
Bestämd singular: tåget
Obestämd plural: tåg
Bestämd plural: tågen

Hur används ordet tåg

 • "Flera tåg ställdes in sedan 17-tiden på torsdagseftermiddagen och ersättningsbussar sattes in."
 • "Nöjda kunder på bussar och tåg"
 • "Vid terminalen ska gods som kommer med tåg och som ska vidare med färjorna till Polen, tas emot."
 • "Blekingarna får namnge tåg"
 • "Till sommaren 2014 binder vi samman Karlskrona och Kalmar med den nya tågtrafiken, där vi får genomgående tåg i riktningen Karlskrona – Kalmar."
 • "Inställda tåg Karlskrona-Ronneby"
 • "Framtidens tåg splittrar politiker"
 • "Ett elfel har gjort att många tåg mellan Ronneby och Karlskrona är inställda idag."
 • "Två timmar med tåg mellan Karlskrona och Malmö."
 • "– Det är ett signalfel kring Nättraby som orsakar förseningar och vissa tåg kan komma att ställas in, säger Thomas Pihl, presskommunikatör på Trafikverket."

Ordet tåg har 4 betydelser

 • Inom järnväg
 • Inom sjöfart
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom botanik
järnväg
sjöfart
ALLMÄNT
botanik

Vad betyder tåg inom järnväg ?

Tåg, eller i svensk trafiklagstiftning järnvägståg, är ett spårfordon, eller flera sammankopplade, som endast kan framföras på en järnväg https://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A5g

Översättningar (inom järnväg)

Engelska
 • train  [ järnväg ]

Synonymer till tåg (inom järnväg)

tåg har del (inom järnväg)

tåg har undergrupp (inom järnväg)

tåg är en/ett (inom järnväg)

Möjliga synonymer till tåg (inom järnväg)

Relaterat till tåg (inom järnväg)

landresa

Vanlig betydelse av ordet tåg inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Synonymer till tåg (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till tåg (inom sjöfart)

Relaterat till tåg (inom sjöfart)

tråd

förbindelsemedel

tillverkning

Mindre vanlig betydelse av ordet tåg inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Engelska

Synonymer till tåg (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till tåg (inom ALLMÄNT)

Ordet tåg inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Engelska

Relaterat till tåg (inom botanik)

växt

Diskussion om ordet tåg

 • - 2011-04-20

  dheaöo danökadneöadea

 • - 2011-02-15

  Det är när du greppar saker. T.ex att du håller i en penna, då har du fått tag i pennan.