T-rör

(-)(-)(-)
Substantiv

Vad betyder T-rör inom generell ?

(del av ett system av) rörformiga förgrenade inbuktningar, fyllda av extracellulärvätska och förbundna med cellens utsida, av cellmembranet vilka går genom muskelfibern och sörjer för att aktionspotentialer snabbt sprids till alla delar av muskelcellen, även de som ligger centralt i fibern

Diskussion om ordet T-rör