take apart

take apart
taken apart
took apart
Verb

Översättningar

Ordet take apart har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom luftfart
  • Inom amerikansk engelska
generell
luftfart
amerikansk engelska

Vad betyder take apart inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till take apart (inom generell)

Ordet take apart inom luftfart

Synonymer till take apart (inom luftfart)

Möjliga synonymer till take apart (inom luftfart)

Ordet take apart inom amerikansk engelska

Synonymer till take apart (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till take apart (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet take apart