tall

tallen
tallar
tallarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till tall

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet tall på svenska?

Obestämd singular: tall
Bestämd singular: tallen
Obestämd plural: tallar
Bestämd plural: tallarna

Hur används ordet tall

 • "Det var ett litet rum med ett vitt furubord"
 • "I Götaland har till exempel varannan tall betesskador."
 • "– Skadorna är stora och på många håll är de alltför stora för att man ska kunna bedriva tallskogsskötsel för att kunna plantera eller föryngra skogen med tall."
 • "Larmet kom till räddningstjänsten vid halv elva på tisdagskvällen om att det brann i en tall, men på väg ut till platsen kom ytterligare ett larm."
 • "Sedan det brann i en arbetsbod och en tall i Kungsmarken har Karlskronahem som äger fastigheter i området satt in extra väktare som går runt i området."
 • "Torkan påverkar också planteringen av gran och tall som gjordes under våren."
 • "– Många skogsägare tvingas kalhugga och plantera gran trots att de egentligen vill ha ett hyggesfritt skogsbruk med lövträd och tall, säger Åke Lindquist, ordförande för Naturskyddsföreningens länsförbund till Sydöstran."
 • "– Vi behöver mer tall."
 • "Skärmflygaren kom av okänd anledning ner på fel plats och blev hängande i sin skärm högt upp i en tall."
 • "Förhoppningen är att det ska växa upp en ljusare skog med tall, björk, sälg och andra lövträd."
 • "En större tall blåste på torsdagskvällen ned vid rondellen med sätersmeden söder om Säter och blockerade delvis riksväg 70 i södergående riktning under ett par timmar."

Ordet tall har 2 betydelser

 • Inom botanik, barrväxt
 • Inom snickeri
botanik, barrväxt
snickeri

Vad betyder tall inom botanik, barrväxt ?

högväxande barrträd

Översättningar (inom botanik, barrväxt)

Engelska

Synonymer till tall (inom botanik, barrväxt)

Möjliga synonymer till tall (inom botanik, barrväxt)

Ordet tall inom snickeri

Det tillsågade tallträdets brädor

Översättningar (inom snickeri)

Engelska
 • deal  [ botanik ]

Synonymer till tall (inom snickeri)

Diskussion om ordet tall

 • - 2008-06-12

  Synonym: Long

tall

Adjektiv

Synonymer till tall (inom snickeri)

Möjliga synonymer till tall

Diskussion om ordet tall

tall

taller
Adjektiv

Hur används ordet tall

 • "a tall boy/building"
 • "a tall story"
 • "he engages in so much tall talk, one never really realizes what he is saying"
 • "tall people"
 • "tall buildings"
 • "tall trees"
 • "tall ships"

Ordet tall har 4 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom lingvistik
 • Inom generell
 • Inom slang
matematik
lingvistik
generell
slang

Ordet tall inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Ordet tall inom lingvistik

great in vertical dimension; high in stature

Synonymer till tall (inom lingvistik)

Ordet tall inom generell

Synonymer till tall (inom generell)

Uttryck till tall (inom generell)

Möjliga synonymer till tall (inom generell)

Diskussion om ordet tall