tangent

tangenten
tangenter
tangenterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till tangent

Hur böjs ordet tangent på svenska?

Obestämd singular: tangent
Bestämd singular: tangenten
Obestämd plural: tangenter
Bestämd plural: tangenterna

Ordet tangent har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom musik
  • Inom matematik
data
musik
matematik

Vad betyder tangent inom data ?

knapp på musikinstrument

Översättningar (inom data)

Engelska

Synonymer till tangent (inom data)

Möjliga synonymer till tangent (inom data)

Relaterat till tangent (inom data)

vidröring

musikinstrument

beröring

Ordet tangent inom musik

Översättningar (inom musik)

Engelska
  • key  [ musik ]

Möjliga synonymer till tangent (inom musik)

Ordet tangent inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Engelska

Diskussion om ordet tangent

tangent

tangents
Substantiv

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Ordet tangent har 2 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom generell
matematik
generell

Ordet tangent inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Ordet tangent inom generell

a straight line that touches but does not intersect a curve

ratio of the opposite to the adjacent side

Diskussion om ordet tangent