tankeskärpa

tankeskärpan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till tankeskärpa

Hur används ordet tankeskärpa

  • "” För att han i en dramatik präglad av tankeskärpa och poetisk sensibilitet, i starkt släktskap med Ibsen, destabiliserar förhållandet mellan dåtid och nutid, historia och fiktion, minne och inbillningskraft, och därigenom ger oss skakande insikter om människan i samtiden ”, skriver juryn."
  • "Hans omtalade tankeskärpa och känsla för diplomati lär också behövas för att motverka den rådande misstron mot Italien."
  • "Om du gör det riskerar dín tankeskärpa att sjunka och du blir sämre på att lösa problem."
  • "Om du gör det riskerar dín tankeskärpa att sjunka och du blir sämre på att lösa problem."

Diskussion om ordet tankeskärpa