tantiem

tantiemet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till tantiem

Hur används ordet tantiem

  • "Chefernas förmåner består ofta av bonus, tantiem och rörliga delar ( 35 procent ), bilförmån ( 35 procent ), aktier ( 6 procent ), pensionsförmåner ( 13 procent ) och sjukvårdsförmån ( 12 procent )."
  • "Av de 289 miljoner kronor i löner och ersättningar som betalades till ledande befattningshavare 2007 var 81 miljoner kronor tantiem, vilket är ett annat ord för bonus."

Vad betyder tantiem inom ekonomi ?

andel i vinst (som tillägg till lön)

Möjliga synonymer till tantiem

Diskussion om ordet tantiem