tappa koncepterna

Verb

Relaterat till tappa koncepterna

tvivel

motsättning

överkänslighet

oförmåga

besvikelse

rubbning

överraskning

ouppmärksamhet

Diskussion om ordet tappa koncepterna